ΒΟΥΛΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ALUMIL FC-80 ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STRUCTURA