ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STRUCTURA

ΘΕΣΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ