ΙΔ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ALUMIL S-560 & M-9660 ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STRUCTURA
ΘΕΣΗ: ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ