ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ