ΚΗΦΙΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL

ΘΕΣΗ:ΚΗΦΙΣΙΑ