ΚΥΘΗΡΑ:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΕ 3 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ: ALUMIL S-560 ΜΕ ΑΝΑΣΗΚΟΥΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ & Μ-9660 ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STRUCTURA ΜΕ ΠΡΟΑΝΟΔΟΙΩΣΗ
ΘΕΣΗ:ΚΥΘΗΡΑ