ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ: EXALCO 256 THEA & 129C ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STRUCTURA
ΘΕΣΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ