ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ: EXALCO 235 & 129C ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STRUCTURA
ΘΕΣΗ: ΠΑΠΑΓΟΥ