ΠΛΑΤΑΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL

ΘΕΣΗ: ΠΛΑΤΑΝΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ