ΨΥΧΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ: ALUMIL Μ-9660 ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STRUCTURA
ΘΕΣΗ: ΨΥΧΙΚΟ